ESPECIALITSTES
EN EL TRACTAMENT DE LA SEVA PELL
La nostra filosofia rau en oferir a cada client la millor atenció personal i el màxim de rigor professional en els tractaments
Doctora Maria Simó
Sra. Montse Solé
Doctora Cristina Grau
Doctora Pilar González
La Clínica de LÀSER DERMATOLÒGIC de Tarragona és un centre assistit per metges especialistes en Dermatologia Mèdico-Quirúrgica i Venereologia. L'alta especialització dels nostres professionals et garanteix un òptim assessorament mèdic i el màxim rigor en els tractaments de les alteracions cutànies tributaries d'aquesta tècnica. Tot plegat sota una atenció estrictament professionalitzada.
E
LS COMPROMISOS
.. tres principis essencials
Atenció personalitzada
El personal del nostre centre ofereix a cada persona la millor i més professional atenció, respectant en qualsevol cas els compromisos de discrecionalitat i confidencialitat.

Assessorament mèdic
Qualsevol tractament anirà precedit d'una informació mèdica, amb el diagnòstic exacte i la indicació terapèutica més adient per a cada cas.

Recursos tècnics
El centre posa a disposició de cadascun dels nostres clients els millors professionals, així com els recursos tècnics més avançats i eficaços per l'aplicació de cada tractament.
L
A TECNOLOGIA
.. làsers d'última generació
El centre ofereix la tecnologia més avançada en tractaments làser.

Aquest sistema, que pertany als aparells d'última generació, ofereix la quantitat exacta de llum i energia per tractar de forma òptima i segura les diferents alteracions en qualsevol tipus de pell.